Principalele obiective şi finalităţi ale şcolii sunt:

– cultivarea dragostei fata de trecutul istoric şi tradiţiile poporului roman
– conturarea personalităţii tinerilor prin însuşirea celor patru limbaje: limba română, două limbi de circulaţie internaţională, limbajul informatic şi limbajul artistic;
– pregătirea elevilor pentru integrarea în forme superioare de instruire;
– asimilarea normelor de conduită civică specifică societăţii democratice.

Odată ce tainele procesului nostru instructiv-educativ vă vor fi revelate, neîncrederea se va disipa iar şansa unei alegeri bune şi sigure se va contura negreşit prin sigla Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”.