În perioada postbelică întregul învăţământ brăilean a cunoscut profunde transformări. Populaţia numeroasă a judeţului Brăila impunea necesitatea înfiinţării unui nou liceu pe lângă cele două existente: Liceul nr. 1 şi Liceul nr. 2. La 25 mai 1937 s-a pus piatra de temelie a clădirii liceului.

La 1 septembrie 1954 Ministerul Învăţământului a dispus înfiinţarea liceului ce purta denumirea de ŞCOALA MEDIE NUMĂRUL 3. Sub această denumire liceul funcţionează până în anul 1965. Începând cu anul 1965 instituţia se numeşte LICEUL DE CULTURĂ GENERALĂ NR. 3 până în anul 1971. În anul 1971 şcoala primeşte numele de LICEUL DE CULTURĂ GENERALĂ „NICOLAE IORGA”, la iniţiativa profesorului Andrei Nicolescu. În 1977 Liceul de cultură generală „Nicolae Iorga” a devenit LICEUL INDUSTRIAL „NICOLAE IORGA”, nume sub care a funcţionat până în anul 1990.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 521/1990 s-a aprobat despărţirea Liceului industrial „Nicolae Iorga” în două unităţi independente: LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA” şi Grupul Şcolar Industrial „Anghel Saligny”.

Începând din 1993, LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA” îşi deschide porţile şi pentru elevii de gimnaziu.

De mai bine de un deceniu în cadrul liceului funcţionează clase cu program bilingv ai căror absolvenţi obţin la sfârşitul ciclului de învăţământ atestat de traducător cu studii medii.

An de an prestigiul liceului nostru a crescut datorită seriozităţii actului educaţional care a dus la obţinerea de rezultate tot mai bune la examene.

Absolvenţii liceului nostru au urmat cursurile multor facultăţi, s-au specializat în diferite domenii, mulţi dintre ei devenind personalităţi ale oraşului şi nu numai.